Worldskills Thailand ทำอะไรบ้าง

ประชาสัมพันธ์ด้าน ฝีมือแรงงาน

โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดการฝึกอบรม ฝึกทักษะ

ส่งเสริมการศึกษา และฝึกพัฒนาฝีมือ

โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดการฝึกอบรม ฝึกทักษะ

ประสานแรงงาน ระดับสากล

โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดการฝึกอบรม ฝึกทักษะ

จัดการแข่งขัน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดการฝึกอบรม ฝึกทักษะ

การแข่งขัน Worldskills Thailand สนับสนุนทักษะ ในการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

คลังความรู้

ดูทั้งหมด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าร่วมแข่งขันกับเรา

การแข่งขัน Worldskills Thailand จะมุ่งส่งเสริมและพัฒนาฝีมือ และทักษะอันเชียวชาญของคน ไปสู่ระดับสากล ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทันทีในทักษะด้านต่างๆ และทักษะอันเชียวชาญของคนไทย ไปสู่ระดับสากล